Người dùng Sale Management yêu thích tính năng quét Barcode và báo cáo chi tiết nhất

Trong bản cập nhật mới nhất, chiếc Smartphone kết hợp với ứng dụng Sale Management có thể đóng vai trò như một chiếc máy quét mã barcode. Cực kỳ nhanh chóng và chính xác. Điều này giúp chủ kinh doanh … Read More