Giới thiệu những tính năng cơ bản ứng dụng “Sale Management”

1/ Giới thiệu các tính năng cơ bản: Như các bạn đã thấy ở hình trên, giao diện chính của phần mềm gồm có 8 phần/mục rõ ràng:   – Thứ 1: Nút home. Khi ta nhấn vào nút hôm, … Read More