Quản lý users và thiết bị

Các bạn vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để Quản lý users và thiết bị cho cửa hàng của bạn