1/ Giới thiệu các tính năng cơ bản:

Như các bạn đã thấy ở hình trên, giao diện chính của phần mềm gồm có 8 phần/mục rõ ràng:

 

– Thứ 1: Nút home.

Khi ta nhấn vào nút hôm, 1 cửa sổ menu sẽ xổ ra cho chúng ta chọn. Gồm có các mục như: “Save Activity, Management, Support, Social Network, Report Activity và System”.

– Thứ 2: Nút save đơn hàng.

Giao diện chính của nút “Save”. Trong đây gồm có các mục như :”Tên khách hàng, ngày giao, địa chỉ, số điện thoại và ghi chú.

 

– Thứ 3: Nút thêm sản phẩm.

Khi thực hiện thao tác này, các bạn nhấn vào nút “+” thì 1 cửa sổ mới sẽ hiện lên và các bạn cũng sẽ tìm tên sản phẩm cần mua như lần trước.

 

 

– Thứ 4: Nút điều chỉnh.

Nút này thực hiện những thao tác như: “Holding Order” (những đơn hàng mà khách đã đạt), “Delete PO” (Xóa đơn hàng), “New Customer” (khách hàng mới) và “Add Product” (thêm sản phẩm).

– Thứ 5: Nút chi tiết đơn hàng.

Ở mục “chi tiết đơn hàng” này cũng sẽ có các dòng cơ bản như: “Tên khách hàng, tên sản phẩm, chi tiết sản phẩm, giá cả”.

Ngoài ra, nếu các bạn nhấn vào nút mũi tên xuống trong ô đỏ sẽ xuất hiện những mục như: “Discount (giảm giá), Quantity (số lượng), Product Information (thông tin sản phẩm), Note (ghi chú), Delete (xóa)”.

Ở phía dưới sẽ có 1 mũi tên xanh khác, gồm các mục như: “Total (tổng tiền), Discount (giảm giá), Prepaid (tiền trả trước), và Remain (tiền còn phải trả).

– Lưu ý: 2 nút “+” và “-“ giúp các bạn có thể thêm hoặc giảm số lượng sản phẩm mà mình muốn mua.

 

– Thứ 6: Nút thông tin về khách hàng.

Trong mục này, các bạn sẽ thấy được 3 chỗ giống những tab trước như: Tên khách hàng, nút scan mã hàng và khung tìm sản phẩm. Ngay phía dưới chúng ta sẽ có những dòng mà các bạn phải điền thông tin cụ thể như:

+ Customer Code (mã khách hàng).

+ Phone Number (số điện thoại).

+ Note (ghi chú).

+ Delivery Date (Ngày giao).

+ Address (địa chỉ).

 

– Thứ 7: Tên khách hàng.

– Thứ 8: Tên sản phẩm.

– Thứ 9: Chụp mã vạch của sản phẩm.

Đây là thao tác cũng như là chức năng nổi bật của phần mềm “Sale Management” này. Vì nó giúp mọi người tiết kiệm được thời gian phải tìm xem trên bao bì món hàng đó tên gì, ra sao? Thay vì thế mọi người chỉ cần nhấn vào nút mã vạch, sau đó đưa vào vùng có mã vạch trên sản phẩm. Phần mềm sẽ cho ra sản phẩm đó (nếu sản phẩm đã được thêm vào trong dữ liệu của phần mềm).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>