Đổi Logo cửa hàng

Các bạn vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để cập nhật ảnh logo cho cửa hàng của bạn

Các bước để đổi logo cửa hàng