Chương trình Chi Sẻ Kết Nối

SM gửi đến bạn chương trình "Chia Sẽ Kết Nối" trong tháng 7. SM sẽ tặng 1 tháng gói Premium để trải nghiệm đầy đủ tính năng không có giới hạn. Chi tiết chương trình xin tham khảo hướng dẫn bên dưới

Các bước thực hiện chương trình Chia Sẻ Kết Nối để nhận 1 tháng miễn phí của SM