IOS Release

SALES MANAGEMENT Our new SM app on Apple Store! DOWNLOAD Sales Management trên hệ điều hành IOS đã phát hành trên Apple Store. Mọi tính năng và dữ liệu sẽ đồng bộ như trên phiên bản hệ điều hành Android … Read More

Featured Post

Release Notes

*** Release Notes *** Phiên bản: 3.12.31: Hỗ trợ in tiếng Việt Hỗ trợ cài đặt độ phân giải cho máy in nhiệt (máy in hóa đơn) Phiên bản: 3.8.4 Sửa lỗi Tăng mức phóng to hoá đơn pdf

Featured Post