Hãy để Sales Management giúp bạn làm được nhiều hơn nữa!

Miễn phí
Basic Step
 • Được sử dụng tất cả tính năng
 • Hỗ trợ chat
 • Tư vấn sử dụng
 • Giới hạn 200 mã hàng
 • Tài khoản: 01 Nhân viên (1 email)
 • Đồng bộ đến 2 thiết bị
 • Có quảng cáo
 • Dữ liệu sẽ bị xóa nếu sau 45 ngày không sử đăng nhập.
 • Không sao lưu dữ liệu (khi server bị hỏng dữ liệu của bạn có thể bị mất)
60.000đ/tháng
Gold Step
 • Được sử dụng tất cả tính năng
 • Hỗ trợ chat
 • Tư vấn sử dụng
 • Không giới hạn số mã hàng
 • Không giới hạn tài khoản
 • Không giới hạn thiết bị
 • Không có quảng cáo
 • Dữ liệu sẽ được lưu trữ
 • Sao lưu dữ liệu hàng ngày
Bạn muốn thanh toán cho gói có phí